Vera Diesen Karlegård

Tidigare verksamhet:

  • VD, Vice VD och ekonomichef vid Folktandvården i Stockholms län AB.

  • Business Controller inom Telia AB, VD för Amber Teleholding A/S.

  • Ekonomidirektör vid olika bolag inom Telia koncernen, styrelseuppdrag i olika utländska dotterbolag.

  • Studier vid Stockholms Universitet, Civilekonomexamen.

  • Konsultuppdrag för medlemsföretag i Samarbeidende Möbelhandlere A/S, implementering av IT system och administrativa rutiner.

  • Ekonomichef, Skeidar Möbel A/S, Ski.

  • Redovisningschef, Samarbeidende Möbelhandlere A/S, Oslo.