Referenser

 • Brf Ugglan Mindre 3, Stockholm
  13 lägenheter
  Torbjörn Heierson tel. 070-662 81 10
   
 • Brf Idog upa, Stockholm
  46 lägenheter, 1 lokal
  Bo Davidsson tel. 070-653 15 15
   
 • Riksbyggens Brf Årstaterrassen
  423 lägenheter, 134 p-platser, ca 25 lokaler
  Lars Nilsson tel. 070-668 35 00
  www.arstaterrassen.se
   
 • Brf Farvattnet
  102 lägenheter, 1 lokaler, 30 garageplatser, 9 p-platser
  Per Sundell tel. 070-636 24 46
  www.farvattnet.se
   
 • Brf Pyramiden 6
  26 lägenheter och 4 lokaler
  Lars Örnulf tel. 076-104 9408