Om BoVera Konsult AB

BoVera Konsult AB är specialiserat på att erbjuda bokförings- och redovisningstjänster till bostadsrättsföreningar.

 

Företaget startades 2001 av Bo Karlegård, bankdirektör med lång erfarenhet inom svensk och internationell bankverksamhet och Vera Diesen Karlegård, civilekonom med lång erfarenhet som ekonomi- och redovisningschef vid olika nordiska företag samt även erfarenhet från VD-befattningar.

 

Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster till bostadsrättsföreningar. Vår filosofi är att erbjuda våra kunder en snabb och personlig service inom området bokföring och redovisning.

Vi erbjuder full service/outsourcing av bostadsrättsföreningens ekonomifunktion.

 

Tjänster för bostadsrättsföreningar:

 • Medlems- och lägenhetsförteckningar
 • Pantsättningsregister
 • Administration av föreningens ekonomi
 • Avisering av hyror och avgifter
 • Bevakning av inbetalning av hyror och avgifter
 • Påminnelse- och kravrutiner
 • Bokföring och redovisning
 • Betalningsservice
 • Skattefrågor - inkomstdeklaration
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Budgetering
 • Finansiell rådgivning
 • Regelbunden rapportering av den ekonomiska ställningen
 • Överlåtelser och pantsättningar