Bo Karlegård

Tidigare verksamhet:

  • 39 år i svensk och internationell banking.

  • 93-02 Vice President, Nordea (ex Nordbanken), Export & Projekt-finansieringar.

  • 92-93 Deputy General Manager, Nordbanken Singapore, Krediter och marknadsföring.

  • 86-92 Vice President, Nordbanken, Stockholm, Export & Projekt-finansiering.

  • 80-86 Kreditchef, PK Banken Luxemburg.

  • 77-80 Bankkamrer, PK Banken Göteborg.

  • 67-77 Skaraborgsbanken, Göteborg.

  • 63-67 Handelsbanken, Göteborg.