Tjänster

Presentation av tjänst

Beskriv tjänsten utifrån vad du tror besökaren måste veta för att kunna jämföra den mot andra tjänster och ta ett köpbeslut. Viktiga fakta brukar vara tjänstens tillgänglighet, vem som levererar den, pris och referenser från befintliga kunder.

Tips!
Lyft fram nyttan med tjänsten istället för att bara beskriva dess egenskaper. Skriv hur besökaren kommer må bättre av att få massage och inte bara att massören har lång erfarenhet.

Den som utför en tjänst har en egenskap eller en kunskap för att göra något. Ett exempel är hantverkaren som har ett speciellt vattenpass och har gått en kurs i hur man använder det. Nyttan för kunden är att de hyllor som hantverkaren sätter upp sitter 100% rakt. Berätta då att hyllorna kommer sitta 100% rakt istället för att bara skriva att du har en viss egenskap eller teknik som du använder.

Passande bilder och videor som kompletterar texten:

  • Presentation av tjänsten
  • Demonstration av hur man får nytta av att använda tjänsterna
  • Presentation av hur tjänsten levereras
  • Platsen där tjänsten levereras